Over mij

Ik ben werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, onder andere als tekenleraar en op directieniveau (in Laren en Utrecht).

Ik behaalde mijn bevoegdheid als onderwijzer A en B, de bevoegdheid als tekenleraar, akte pedagogiek M.O. en doctoraal sociale wetenschappen, specialisatie onderwijskunde.

Van jongs af aan teken en schilder ik. Ik heb diverse cursussen gevolgd, o.a op de avondacademie Artibus, maar heb het meeste toch zelf moeten ontdekken en aanleren.

De laatste tijd schilder ik weer veel en leg ik mij toe op het geven van schilder-workshops, zowel met ouderen als jongeren. Een specialiteit is het werken met kinderen, samen met hun vader, moeder, oma of opa.

Levensloop

 Geboren 13-11-1942

Na de opleiding op de Ludgerus kweekschool te Hilversum, ben ik op 19 jarige leeftijd gaan werken in het voortgezet onderwijs te Laren op de St Lidwina V.G.L.O ( later L.E.A.O.) aan de Kerklaan in Laren. Eerst alleen voor meisjes en vanaf 1972 ook voor jongens. Al snel kwam daar ook de Rosa M.U.L.O , later St. Jan M.A.V.O.  bij.

Ik gaf in het begin allerlei vakken, maar al gauw vooral in de creatieve richting, zoals  tekenen, handenarbeid, muziek, toneel en kunstgeschiedenis. Maar ook een vak als Algemene Vorming en maatschappijleer. Op de Mavo gaf ik alleen tekenen.

Ondertussen tekende en schilderde ik voor mijzelf en in opdracht,. Ik ontwikkelde mijzelf bij Academie Artibus in Utrecht en op de ,,zolder” van Hamdorff.

Mijn  eerste exposities waren in ,,de Knipscheer,, en in de bloemenzaak van Theo Bitter.

In 1965 ben ik getrouwd met Odiel (overleden in 2015). In 1966 kregen  we een tweeling, Pauline en Hanneke.

Pauline is getrouwd met Marco.

Hanneke heeft twee 2 kinderen, Lisanne en Lars.

Na mijn werktijd in Laren ging ik in 1980 werken in Utrecht als directeur op de L.E.A.O. Maria Goretti. Via vele fusies bleef ik op directie niveau werkzaam tot aan mijn pensioen.

Toen veranderde er veel in mijn leven, maar de grootste  verandering was het overlijden van mijn vrouw Odiel in 2015.

Het onderstaande schilderij heb ik met liefde gemaakt .

Odiel

Odiel begon op jonge leeftijd te werken als administratrice bij de gebroeders Verweij in Hilversum. Vanaf die plek startte een jaar later de ‘piraat’ radio Veronica. De ontwikkeling daarvan maakte zij mee van het prille begin tot het dramatische eind in 1974.

Zij startte toen een een eigen bedrijf, een administratie-, boekhoud- en belastingkantoor, later accountantskantoor ,,van Deuren,,. Eerst nog in mijn atelier, later in een kamer van het huis. Dit kantoor groeide gestaag, zowel ruimtelijk als wat betreft het aantal medewerkers. Maar vooral ook het aantal klanten nam toe, die in eerste instantie natuurlijk uit de omroepwereld kwamen, maar later uit vele andere bedrijfstakken, groot en klein, en natuurlijk ook ,,gewone,, mensen.

Wij waren en zijn heel trots op wat zij heeft bereikt.

Het accountantskantoor wordt nu voortgezet  door haar dochter Pauline van Deuren op St Janstraat 29 in Laren.

Pin It on Pinterest

Share This